Our Team

Chris Calvert

Chris Calvert

Licensee
21 Club Life Elite

0412 676 777

Email | View Profile

Mary Karabellas

Mary Karabellas

Principal

0411 226 383

Email | View Profile

Mary Aidonas

Mary Aidonas

LREA /Office Manager, Sales & Business System Manager

(02) 9818 1611

Email | View Profile

Anna Dimovski

Anna Dimovski

LREA / Senior Property Investment Manager

0400 288 002

Email | View Profile